Disclaimer
Home » Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://locosoft.nl.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Op de teksten, afbeeldingen en programmatuur rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de teksten, afbeeldingen en programmatuur zonder voorafgaande toestemming van Locosoft is nadrukkelijk verboden.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die jou naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit je bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Onder geen enkele omstandigheid kan Locosoft aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit jouw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website https://locosoft.nl wordt verstrekt.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Versie 2018.1

© 2018 Locosoft B.V. Alle rechten voorbehouden | locosoft.nl | Disclaimer | Sitemap

Support Client

Mail Support

Contact